Carrillera

La carrillera o carrillada és un tall de carn molt popular que s’extreu de la cara de l’animal, ja sigui vaca o porc, i és el seu múscul mastegador, és a dir, galta.

¿Necesitas ayuda?